E-KİTAP PROJESİ®

~ TÜRKİYE'NİN e-KİTAP PROJESİ ~

POPÜLER KİTAPLAR

Diğer Arama Sonuçları...

Generic selectors
Başlıkla Eşleşenler
Başlıklarda Ara
İçeriklerde Ara
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bilimsel Makaleler – Murat Ukray
Bir Kitap, 10 Ağaç!
E-KİTAP HAKKINDA
e-KİTAP OKUMA KILAVUZU
e-Kitap Projesi (Yeni Gelişmeler & İleri Teknolojiler - Editoryal)
e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU
e-Kitap Teknolojileri & Haberleri
e-Kitap Yayınlamak?
En İyi e-Kitap Siteleri
GÜNCEL & GLOBAL HABERLER
HOBİ KÖŞESİ
İndirilecek Belgeler
Kitabımı Yayınlatmaya Başlamadan Önce Neler Yapmalıyım?
Kitabımı Yayınlattıktan Sonra Sahip Olacağım Haklar Nelerdir?
Kitabımın Ebatlarını, İç sayfa ve Kapak tasarımını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Fiyatını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Yayın Sürecinde Karşılaşabileceğim Yasal Prosedürler Nelerdir?
KİTAP & YAYIN DÜNYASINDAN HABERLER
Kitap Ebat ve Fiyatları
Kısaca e-Yayıncılığın Tarihçesi
Online Kitap (Avantajları & Yenilikleri)
Piyano & Gitar Müzik yapma Sayfası
ŞİMDİ YAYINLAMAK İSTİYORUM
YAYINLANMIŞ MAKALELER
Yazarın Telif Hakları
YAZARLARIMIZ

AVİCENNA (İbn-i Sinanın Şifa Kitabı)

AVİCENNA (İbn-i Sinanın Şifa Kitabı)
22 ₺ (Basılı)eBook: 6.99 ₺ (eKitap)
Author:
Genres: Akademik, Biyografi-Otobiyografi-Monografi, Tıp
Publisher: e-Kitap Projesi
Publication Year: 2014
Format: (eKitap + Basılı)
Length: Türkçe, 14 x 22 cm, 288 sayfa
Narrator: Murat Ukray (Hazırlayan ve Editör)
ASIN: 1986056139
ISBN: 9786155573057
Rating:

Özet olarak tüm tıp çalışmaları & Bilim felsefesi & Hayat hikayesi & Metodolojisi ve Tahlilleri ilaveli

Ailesi Belh'ten gelerek Buhara'ya yerleşmişti. İbni Sinâ, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken orada doğdu. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur‘an-ı Kerim'i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan'da öldüğü zaman 150'den fazla eser bıraktı. Eserleri Latince’ye ve Almanca’ya çevrilmiş, tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa’ya ışık vermiştir. Onu Latinler “Avicenna” adıyla anarlar ve eski Yunan bilgi ve felsefesinin aktarıcısı olarak görürler.

E-Kitabımı Nasıl Okuyacağım?

E-Kitabımı Nasıl Satın Alacağım?

About the Book
Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

İbni Sinâ, daha çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir. Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyurdu.

Buhara Emiri Nuh İbni Mansur’u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğulları sarayının kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğü zaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti: EI-Bîrûni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değer vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığa yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yeniden yollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve orada kalmaya karar verdi.

İbni Sînâ, çoğu fizik, astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak âdetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl, hükmetmiştir.

Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır… Bununla beraber, batılılar da kendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saray doktorluğu da yapmıştır. 

 

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM

İBN-İ  SİNA’NIN HAYATI ve ÇALIŞMALARI

ESERLERİ

İbn-i Sina’nın Felsefi Anlayışı

Varlık ve Mantık

İKİNCİ BÖLÜM

İBN-İ SİNA VE VARLIK FELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ VE İBN SİNA*

Varlığa İlişkin Görüşleri:

İBN-İ SİNA’DA 3 MESELE

A- VARLIK BİLİNCİ’NİN ÖNCELİĞİ

B- İNAYET VE ŞERRİN İLAHİ KAZADA BULUNUŞU (KÖTÜLÜK PROBLEMİ)

C-FİİLLERİN ALLAHTAN SUDURU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İBN-İ SİNA’NIN BİLİM FELSEFESİ

İSLAMDA SİMYA VE İBN-İ SİNA’NIN SİMYAYA KATKILARI..

Tarihi özgeçmişi

İnkar ve Muhalefet

Batıya Etkisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İBN-İ SİNA’NIN TIP FELSEFESİ

İBN-İ SİNANIN TIP TARİHİNDEKİ YERİ….

Tıp Sahasındaki Bazı Buluşları

TIBBIN KANUNU ESERİ HAKKINDA..

BEŞİNCİ BÖLÜM

İBN-İ SİNA’NIN ŞİFA FELSEFESİ

ALTINCI BÖLÜM

İBN-İ SİNA’NIN VARLIK VE EVREN FELSEFESİ

İBN-İ SİNA VE SUDUR NAZARİYESİ…

İBN-İ SİNA VE SPİNOZADA DİN VE FELSEFE İLİŞKİLERİ

B. İBN SİNÂ FELSEFESİNDE ÂLEMİN KIDEMİ/EZELİLİĞİ SORUNU

C. GENEL DEĞERLENDİRME

YEDİNCİ BÖLÜM

İSLAM METAFİZİĞİ VE İBN-İ SİNA

İslam Metafiziğine Kısa Bir Bakış:

İbn Sînâ’ya Göre Nefsin Bedenden Ayrılışı Sonrası Durumu

İBN-İ SİNA’NIN “El-İşârâtü ve’t-Tenbîhâtü fi’l-Mantıkı ve’l-Hikme” Kitabı Hakkında

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İBN-İ SİNA VE EĞİTİM

İBN-İ SİNA’NIN PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARI

İbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri

KENDİ AĞZINDAN İBN-İ SİNA

Gençlik ve Olgunluk Devresi (M. 997 -1005)

Seyahatler Devresi (M.1005-1014)

(İbn-i Sînâ’nın Hayatında) Büveyhîler Devresi

İbn-i Sînâ’nın Hayatında Kâkûyîler Devresi (M. 1024 -1037)

DOKUZUNCU BÖLÜM

İBN-İ SİNA’DA NAMAZ VE ŞİFA BAĞLANTISI

İBN-İ SÎNÂ’NIN NAMAZ RİSALESİ

Namazın Mahiyeti:

Namaz: Namaz, nefs-i natıkanın, gök cisimlerine benzemesi ve ebedî sevap istemek için Mutlak olan Hakk’a tapınması demektir.

Namazın hakikati:

Namazın Zahir ve Batına Ayrılması Beyanındadır:

Bu bölüm önceki iki kısım namazdan her birinin kime ve hangi sınıfa vacib olduğunu bildirir:

İBN-İ SİNA’NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ

ONUNCU BÖLÜM

ÖZETLE İBN-İ SİNANIN BİLİME KATKILARI

İBN-İ SİNANIN UNUTULMAYAN SÖZLERİ

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm e-kitapların telif hakları e-kitap projesine aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

About the Author
İbn-i Sina

İbn-i Sina (Farsça: ابن سینا; d. 980 Afşana Köyü, Buhara - ö. 1037 Hamedan) Tıp adamı, yazar, filozof ve bilim adamı.
Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde (Özbekistan) Hicri 370 (M.S 980) yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde (İran) 427 Hicri (Miladi 1037) tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve Felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca, Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstad" ismi ile tanınır. Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Fars veya Türk bilim adamıdır.

İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb'dır (Tıbbın Kanunu). Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.

Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina (Batı'da Avicenna adıyla tanınır), babasından, ünlü bilgin Natili'den ve İsmail Zahit'ten ders aldı. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin el-İbane's aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce, Cür-can'da Şirazlı Ebu Muhammed'ten destek gördü (Tıp Kanunu'nu Cürcan'da yazdı). Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının ve Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

"E-Kitap Projesinde yayınlanan tüm eserlerin telif hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde kopya edilemez veya yasa dışı yollarla çoğaltılamaz. Yayınlanan Tüm Elektronik & Basılı kitap, materyal ve eserlerin, indirmeler, ve ticari satış hakları ekitap projesine aittir." e-Kitap Yayıncılık & Cheapest Books: " *E-Kitap Yayıncılık ve *Chapest Books, E-Kitap Projesi'nin yan kuruluşudur.."