E-KİTAP PROJESİ®

~ TÜRKİYE'NİN e-KİTAP PROJESİ ~

POPÜLER KİTAPLAR

Diğer Arama Sonuçları...

Generic selectors
Başlıkla Eşleşenler
Başlıklarda Ara
İçeriklerde Ara
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bilimsel Makaleler – Murat Ukray
Bir Kitap, 10 Ağaç!
E-KİTAP HAKKINDA
e-KİTAP OKUMA KILAVUZU
e-Kitap Projesi (Yeni Gelişmeler & İleri Teknolojiler - Editoryal)
e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU
e-Kitap Teknolojileri & Haberleri
e-Kitap Yayınlamak?
En İyi e-Kitap Siteleri
GÜNCEL & GLOBAL HABERLER
HOBİ KÖŞESİ
İndirilecek Belgeler
Kitabımı Yayınlatmaya Başlamadan Önce Neler Yapmalıyım?
Kitabımı Yayınlattıktan Sonra Sahip Olacağım Haklar Nelerdir?
Kitabımın Ebatlarını, İç sayfa ve Kapak tasarımını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Fiyatını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Yayın Sürecinde Karşılaşabileceğim Yasal Prosedürler Nelerdir?
KİTAP & YAYIN DÜNYASINDAN HABERLER
Kitap Ebat ve Fiyatları
Kısaca e-Yayıncılığın Tarihçesi
Online Kitap (Avantajları & Yenilikleri)
Piyano & Gitar Müzik yapma Sayfası
ŞİMDİ YAYINLAMAK İSTİYORUM
YAYINLANMIŞ MAKALELER
Yazarın Telif Hakları
YAZARLARIMIZ

Eğitim Merkezlerinde Ergonominin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi ve Örnek Risk Değerlendirmesi

Eğitim Merkezlerinde Ergonominin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi ve Örnek Risk Değerlendirmesi
Ücretsiz (eKitap)
Authors: ,
Genres: Akademik, Araştırma / İnceleme, Eğitim / Okul Kitapları, Sosyal Bilimler
Publisher: e-Kitap Projesi
Publication Year: 2024
Format: (ePUB + PDF)
Length: Türkçe, 21 x 29 cm, 76 sayfa
ISBN: 9786256015265
Rating:

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma yerinde işin yapılması sırasında farklı nedenlerden kaynaklanan sağlığa da hasar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan düzenli ve bilimsel çalışmalardır.

E-Kitabımı Nasıl Okuyacağım?

E-Kitabımı Nasıl Satın Alacağım?

About the Book
Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

ANAHTAR KELİMELER {Keywords}

• Bengü Kayıarslan • Eğitim Merkezlerinde Ergonomi  • İş Güvenliği • Kariyer • Human Recources • İş Sağlığı


KATEGORİLER: EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI  /  İŞ GÜVENLİĞİ & İNSAN KAYNAKLARI


 

ÖNSÖZ

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma yerinde işin yapılması sırasında farklı nedenlerden kaynaklanan sağlığa da hasar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan düzenli ve bilimsel çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği yalnızca tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ve sektörlerde kullanılmamalıdır. Küçük dahi bir risk taşıyan her işletmenin iş sağlığı ve güvenliğini uygulaması gerekmektedir. Bunun sebebi iş sağlığı ve güvenliğinin çalışanların psikolojik bütünlüklerini de incelemesinden kaynaklıdır.

Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında eğitim kurumlarında karşılaşılabilecek olan risklerin erken tespit edilmesi sağlanarak risk derecelerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Eğitim kurumlarında genel tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması sonucunda yaşanabilecek olan muhtemel kazalarda öğrenciler ve çalışanlar yaralanabilir ve hatta ölebilirler. Bu sebeplerden dolayı eğitim kurumlarında acil durum eylem planlarının hazırlanması ve risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Eğitim kurumları 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 55.90.01 maddesine göre az tehlikeli sınıfta yer almaktadır.

Okul idaresi ve öğretmenler, gerek öğrencilerin yaptıkları işten dolayı karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri gerekse okul ortamında bulunan tehlike unsurlarını değerlendirerek, hangi sağlık ve güvenlik tedbirlerine ihtiyaç olduğunu tespit etmelidirler.

Eğitim kurumlarında karşılaşılacak olan tehlikeler genellikle ergonomik açıdan risklerdir. Ergonomi eski Yunancada iş anlamına gelen “ergon” ve doğal düzen anlamına gelen “nomos” tan türemiş bir kelimedir. Günümüzde ergonomi yerine işbilimi sözcüğü de kullanılmaktadır. Fakat ergonomi kelimesi çoğu dilde ortak bir anlam ifade etmektedir, bu yüzden ergonomi sözcüğü işbilim sözcüğü yerine daha çok kabul görmektedir.

Ergonomi önceden söylendiği gibi, olumsuz işyerinin oluşturduğu halsizlik, sağlıksız ve rahatsız olmak problemleri çözmek için biyoloji, psikoloji, anatomi ve fizyoloji bilimlerinin yöntemleri de kullanılmalıdır.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında eğitim kurumlarında ergonomik risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması amaçlı Fine-Kiney risk değerlendirme yöntemi ve REBA analizi gerçekleştirilmiştir.

Çalışma toplamda giriş, sonuç ve tartışma bölümleri dahil olmak üzere 6 bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın birinci bölümü giriş kısmını oluşturmaktadır ve çalışma ile alakalı genel bilgileri kapsamaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü kuramsal çerçeve bölümüdür ve iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının açıklanması ile birlikte eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi ve ergonomik açıdan değerlendirilmesine yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde çalışma kapsamında gerçekleştirilen risk değerlendirmesi için uygulanan yöntemden bahsedilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde eğitim kurumlarında gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmasına yer verilmiştir. En son olarak tartışma ve sonuç bölümlerinin yazılması ile çalışma sonlandırılmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

Özgünlük Bildirisi

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

SEMBOLLER, KISALTMALAR

ÖNSÖZ

1. GİRİŞ

2. GENEL BİLGİLER

2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramlarının İncelenmesi

2.1.1. İş Sağlığı Kavramı

2.1.2. İş Güvenliği Kavramı

2.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Günümüzdeki Önemi

2.1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Mevzuat

2.1.5. 6331 Sayılı Kanun ve Kanunun İşveren ve Çalışanlara Getirdiği Yükümlülükler

2.1.6. İş Kazalarının İncelenmesi

2.1.7. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yaşanan Problemler

2.1.8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Sorumluluklar

2.2. Eğitim Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Uygulanması

2.2.1. Kontrol Mekanizmaları

2.3. Ergonomi Kavramı ve Tanımı

2.3.1. Ergonominin Ülkemizdeki Gelişimi

2.3.2. Ergonomi Çeşitleri

2.4. Eğitim Kurumlarında Meslek Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi

2.4.1. Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarının Oluşması

2.4.2. Korunma ve Ergonomi

2.4.3. Ergonomide Oluşan Risk Etmenleri

2.4.4. Ergonomik Hareketlerin Önemi

2.4.5. Düzenlemelerde Yapılan Hatalar

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Fine-Kinney Risk Değerlendirme Metodu

3.2. REBA

3.3. Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ergonomik Riskler

4. BULGULAR

4.1. REBA Yöntemi Bulguları

4.1.1. İyileştirme Öncesi

4.1.2. İyileştirme Sonrası

4.2. Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ergonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi

4.2.1. Gürültü

4.2.2. Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı (Termal Konfor)

4.2.3. Aydınlatma

5. TARTIŞMA

6. SONUÇ

7. ÖZET

8. SUMMARY

9. KAYNAKLAR

10. ÖZGEÇMİŞ

ÖNEMLİ NOTBu sitede yayınlanan tüm e-kitapların telif hakları e-kitap projesine aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

About the Author
Bengü Kayıarslan

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı           : Bengü KAYIARSLAN

Uyruk                   : TC - KKTC

Doğum Tarihi      : 01.01.1982

E-mail                   : kayiarslan@gmail.com

Medeni Durum    : Bekar

Adresi                   : Lefkoşa / KKTC

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

 • Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Yönetimi Doktora (2023- devam)

 • Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Tezli Yüksek Lisans (2020)

Tez Konusu : Öz Liderlik ve Yönetsel Yetkinlik İlişkisinde Kariyer Tatmininin Aracılık Rolü

 • TC Yeni Yüz Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Yüksek Lisans (2018)

Bitirme Projesi: Ergonominin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi ve Örnek Risk Değerlendirmesi

 • Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (2010)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (2004/Şeref Derecesi)

 • Akasya Koleji (1998)

 

SEMİNER ve KONFERANSLAR

 • 1.Uluslararası Toplum ve Kültürel Sürdürülebilirlik Konferansı (06.07.2023)

“Çocuk Yaşta Evlendirme Vakasının Gazetelere Yansıması Üzerine Konuyu Etik İnceleme” Makalesinin Sunumu

 • 2. International Lake Van Social Sciences Congress (15.03.2024)

“Öz Liderlik ve Yönetsel Yetkinlik İlişkisinde Kariyer Tatmininin Aracilik Rolü” Makale Sunumu

 

EĞİTİM ve SERTİFİKALAR

 • The CPD Certification Service

ISO 9001:2015 KYS Bilinçlendirme ve İç Tetkikçi (04.2023)

 • Kariyer.net (2021-2022)
 • Online Mülakatta Püf Noktalar
 • Ekip Yönetiminde İdeal Karma
 • Pozitif Yönetim ve Liderlik
 • Değerlendirme Testleri-Kişilik Envanteri ve Mesleki Testler Eğitimi
 • Kamu Hizmetleri Komisyonu/KKTC

Orta Düzey Yeterlilik Sertifikası (08.2019)

 • Sakarya Üniversitesi

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası (05.2019)

 • Yıldız Teknik Üniversitesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Eğitimi (03-05.2016)

 • Kariyer Adam/Ankara

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İnsan Kaynakları Yöneticiliği Eğitimi (07.2014)

 • İstanbul Üniversitesi

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifikası (05.2014)

 • Bemar Kariyer Okulu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk ve Uygulamalı Bordro Semineri (05.2014)

 • Platform Akademi

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikası (05.2014)

 • Online Kariyer Okulu

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Sertifikası (09.2013)

 • T.İş Bankası TAŞ (03-10.2010)

Alternatif Bankacılık ve Dağıtım Kanalları, Telefonda Tahsilat Yönetimi, Faktoring,

İş Sürekliliği Yönetimi, Yatırım Hesapları, Menkul Kıymetler, Ek Hesap

"E-Kitap Projesinde yayınlanan tüm eserlerin telif hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde kopya edilemez veya yasa dışı yollarla çoğaltılamaz. Yayınlanan Tüm Elektronik & Basılı kitap, materyal ve eserlerin, indirmeler, ve ticari satış hakları ekitap projesine aittir." e-Kitap Yayıncılık & Cheapest Books: " *E-Kitap Yayıncılık ve *Chapest Books, E-Kitap Projesi'nin yan kuruluşudur.."