E-KİTAP PROJESİ®

~ TÜRKİYE'NİN e-KİTAP PROJESİ ~

POPÜLER KİTAPLAR

Diğer Arama Sonuçları...

Generic selectors
Başlıkla Eşleşenler
Başlıklarda Ara
İçeriklerde Ara
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bilimsel Makaleler – Murat Ukray
Bir Kitap, 10 Ağaç!
E-KİTAP HAKKINDA
e-KİTAP OKUMA KILAVUZU
e-Kitap Projesi (Yeni Gelişmeler & İleri Teknolojiler - Editoryal)
e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU
e-Kitap Teknolojileri & Haberleri
e-Kitap Yayınlamak?
En İyi e-Kitap Siteleri
GÜNCEL & GLOBAL HABERLER
HOBİ KÖŞESİ
İndirilecek Belgeler
Kitabımı Yayınlatmaya Başlamadan Önce Neler Yapmalıyım?
Kitabımı Yayınlattıktan Sonra Sahip Olacağım Haklar Nelerdir?
Kitabımın Ebatlarını, İç sayfa ve Kapak tasarımını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Fiyatını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Yayın Sürecinde Karşılaşabileceğim Yasal Prosedürler Nelerdir?
KİTAP & YAYIN DÜNYASINDAN HABERLER
Kitap Ebat ve Fiyatları
Kısaca e-Yayıncılığın Tarihçesi
Online Kitap (Avantajları & Yenilikleri)
Piyano & Gitar Müzik yapma Sayfası
ŞİMDİ YAYINLAMAK İSTİYORUM
YAYINLANMIŞ MAKALELER
Yazarın Telif Hakları
YAZARLARIMIZ

Nehir Havza Yönetiminde Plan Hiyerarşisi ve Katılımcılık

Nehir Havza Yönetiminde Plan Hiyerarşisi ve Katılımcılık
Ücretsiz (eKitap)
Authors: ,
Genres: Akademik, Araştırma / İnceleme, Eğitim / Okul Kitapları, Yer Bilimleri
Publisher: e-Kitap Projesi
Publication Year: 2022
Format: (eKitap)
Length: Türkçe, 14 x 22 cm, 200 sayfa
ISBN: 9786258196122
Rating:

Doğal varlıkların sürdürülebilir yönetimi hiç şüphesiz bütüncül bir planlama ile mümkündür.

E-Kitabımı Nasıl Okuyacağım?

E-Kitabımı Nasıl Satın Alacağım?

About the Book
Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

ANAHTAR KELİMELER {Keywords}:

Dr. Ferhat Taze, Prof. Dr. Aynur Aydın, Çevre Bilimleri, Ekoloji, Havza Yönetimi, Nehir Havza Yönetiminde Plan Hiyerarşisi ve Katılımcılık, 

KATEGORİLER:

AKADEMİK  /  Çevre Bilimleri  /  Ekoloji ve Su Yönetimi


 

SUNUŞ

 

Doğal varlıkların sürdürülebilir yönetimi hiç şüphesiz bütüncül bir planlama ile mümkündür. Bu bütüncüllük hem ele alınan doğal varlığın içinde bulunduğu havza coğrafi sınırları içerisinde bütüncül (mekânsal bütünlük), hem diğer plan kararları ve planların kademeli birlikteliği açısından bütüncül (planlararası bütünlük), hem de planlama ve yönetim sürecinin mümkün mertebe ilgili tüm paydaş ve halkın katılımını da sağlayacak şekilde bütüncül (katılım açısından bütünlük) olmasını ifade eder. Bu bütüncül yaklaşım aslında doğal varlıkların planlanmasında; ormanlar, meralar, topraklar ve su gibi tüm doğal varlıklar için geçerlidir. Bu kapsamda bu doğal varlıklardan biri olan su varlıklarının havza bazında bütüncül planlanması ve yönetimi de büyük önem arz etmektedir.

Su varlıkları yönetimi açısından, dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak bulunmaktadır. Geriye kalan suyun ise sadece %2,5 oranındaki (35 milyon km3)’ü tatlı sulardan oluşmaktadır. Diğer taraftan bu tatlı suyun tamamı da canlılar için elverişli koşullarda değildir. Tatlı suyun önemli bölümü (%69,5) kutuplarda buzul olarak veya donmuş toprak tabakasında bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Geriye kalan su ise yer altı ve yer üstü su potansiyeli olarak karasal kaynaklı kullanılabilir tatlı suları oluşturmaktadır. Kaldı ki bu suların büyük bölümü de insan etkisi ile kimyasal, ekolojik, miktar açısından kötü durumda olduğundan, iyi durumdaki kullanılabilir su miktarı daha da azalmıştır.

Dünya üzerindeki tatlı sular, sadece içme suyu olarak insanlık için değil, ekosistemi oluşturan tüm bitki ve hayvanlar için de vazgeçilmez bir doğal varlıktır. Yeterli ve iyi kalitede suyun varlığı; tatlı su ekosistemlerinin, insanlığın, tarımsal sulama ve üretim açısından gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel bir unsurudur. Suyun doğa ve insan yaşamı kadar, sektörel kullanım açısından da büyük önemi vardır. Çevresel su ihtiyacı ve içme-kullanma suyu yanında tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, turizm, enerji ve ormancılık gibi birçok sektör suyu kullanmaktadır. Özellikle yeterli suyun olmadığı havzalarda aşırı nüfus artışı, nüfus artışı ile daha da büyüyen kentler ve sanayileşmenin de artmasına paralel olarak kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru artan göç ve bu göçün sonucunda meydana gelen nüfus değişimleri, ülkelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile tarımda suyu aşırı miktarda kullanmaları, ayrıca sanayi, tarımsal ve evsel kaynaklı kirlilik, iklim değişikliği etkisi ile yağış rejimlerindeki değişmeler gibi bir çok etmen hidrolojik döngü, su kalitesi ve miktarını etkilemektedir.

Özellikle nüfus artışı kaynaklı kentleşme, su üretim fonksiyonu ile ön plana çıkan orman, mera ve makilik gibi doğal alanların amaç dışı kullanımı su toplama havzalarının bozulmasına yol açan ve su havzalarındaki su üretimini olumsuz etkileyen önemli baskı unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu durum doğa ve insanoğlu tarafından kolaylıkla yararlanabilecek olan elverişli tatlı su miktarının aslında ne kadar sınırlı olduğunu ve bu nedenle de çok iyi bir planlanma ile yönetilmesi gerektiğini göstermektedir.

 

İÇİNDEKİLER

 

1. GİRİŞ

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. PLANLAMA KAVRAMI

2.1.1. Planlamanın Hukuki Dayanakları

2.2. PLAN TÜRLERİ

2.2.1. Sosyo-Ekonomik Planlar

2.2.2. Üst Düzey Fiziki Planlar

2.2.3. Yerel Fiziki Planlar/Alt Ölçekli Mekansal Planlar

2.2.4. Tamamlayıcı Planlar

2.2.5. Özel Amaçlı Planlar

2.3. KATILIMCILIK KAVRAMI

2.4. HAVZA YÖNETİMİNDE KATILIMCILIĞIN FAYDALARI

2.5. TÜRKİYE’DE HAVZA YÖNETİMİNDE KATILIMCILIĞIN HUKUKİ DURUMU

2.5.1. Uluslararası Mevzuat

2.5.2. Ulusal Mevzuat

2.6. HAVZA YÖNETİMİNDE KATILIM MEKANİZMASI OLARAK HAVZA YÖNETİM KURULLARI

2.6.1. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

2.6.2. Havza Yönetimi Merkez Kurulu

2.6.3. Havza Yönetim Heyetleri

2.6.4. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları

2.7. AB NEHİR HAVZA YÖNETİMİNDE KATILIMCILIK

2.7.1. AB Nehir Havza Yönetiminde Katılımcılık Mekanizmaları

2.7.2. Bazı AB Üye Ülkelerinde Havza Yönetiminde Katılımcılık İyi Uygulama Örnekleri

2.7.3. AB SÇD Uygulamasında Halkın Katılımına İlişkin Sorunlar

2.7.4. Su Yönetimine Halkın Katılımında İyi Uygulama Örneklerinin Ortak Özellikleri

3. YÖNTEM

4. BULGULAR

4.1. HAVZA YÖNETİM PLANLARININ PLAN HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ

4.2. PLAN HİYERARŞİSİNDE VE İŞLEYİŞİNDE TESPİTİ YAPILAN SORUNLAR

4.3. TÜRKİYE’DE HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN GÖREVLERİNİN KATILIMCILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

4.3.1. Anket Sorularına Havza Yönetim Heyetlerince Verilen Yanıtlar

4.3.2. Anket Yanıtlarının Toplu Değerlendirmesi

5. TARTIŞMA

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

ÖNEMLİ NOTBu sitede yayınlanan tüm e-kitapların telif hakları e-kitap projesine aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

About the Author
Dr. Ferhat Taze

Dr. Ferhat TAZE, 1981 Kocaeli-Gölcük doğumludur. 2004 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde lisans, 2008 yılında İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Bölümü Çevre ve Orman Hukuku Programında yüksek lisans, 2022 yılında da İ.Ü.C. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çevre ve Orman Hukuku Programında doktora eğitimini tamamlamıştır. Türkiye’de Korunan Alanların Hukuksal Statüsü üzerine yüksek lisans tezi ve Türkiye’de Nehir Havza Yönetim Planlarının Plan Hiyerarşisindeki Yeri ve Havza Yönetiminde Halkın Katılımının Hukuki Analizi’ne ilişkin doktora tezi bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren çalıştığı TEMA Vakfı’ndaki görevine 2017 yılı itibariyle Orman ve Kısal Kalkınma Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Doğa Koruma, Ormancılık, Kırsal Kalkınma ve Havza Yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Ferhat TAZE, su yönetimi konusunda 2014-2015 yılında SYGM tarafından yürütülen AB Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Teknik Destek Projesi’ne katılım sağlayan ve eğitici sertifikası alan tek STK temsilcisi olup, 2015 yılından itibaren su konusunda STK gönüllü ve temsilcilerine çok sayıda havza yönetimi ve havza yönetiminde STK’ların rolüne ilişkin eğitimler vermiştir. 2019-2020 yıllarında TEMA Vakfı tarafından AB Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Hibe Programı V kapsamında yürütülen halkın ve sivil toplum kuruluşlarının havza yönetimi konusunda kapasitesini geliştirmek üzere hayata geçirilen “Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi”nin yazımı ve uygulamasında proje uzmanı olarak görev almıştır. 2022 yılı itibariyle Marmara Havza Yönetim Heyeti, Su Şuralarında Havza Yönetimi Çalışma Grubu ve Kalkınma Planı Hazırlıkları kapsamında oluşturulan Su Yönetimi Özel İhtisas Komisyonlarında STK temsilcisi olarak üyelikleri devam etmektedir.

"E-Kitap Projesinde yayınlanan tüm eserlerin telif hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde kopya edilemez veya yasa dışı yollarla çoğaltılamaz. Yayınlanan Tüm Elektronik & Basılı kitap, materyal ve eserlerin, indirmeler, ve ticari satış hakları ekitap projesine aittir." e-Kitap Yayıncılık & Cheapest Books: " *E-Kitap Yayıncılık ve *Chapest Books, E-Kitap Projesi'nin yan kuruluşudur.."