E-KİTAP PROJESİ®

~ TÜRKİYE'NİN e-KİTAP PROJESİ ~

POPÜLER KİTAPLAR

Diğer Arama Sonuçları...

Generic selectors
Başlıkla Eşleşenler
Başlıklarda Ara
İçeriklerde Ara
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bilimsel Makaleler – Murat Ukray
Bir Kitap, 10 Ağaç!
E-KİTAP HAKKINDA
e-KİTAP OKUMA KILAVUZU
e-Kitap Projesi (Yeni Gelişmeler & İleri Teknolojiler - Editoryal)
e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU
e-Kitap Teknolojileri & Haberleri
e-Kitap Yayınlamak?
En İyi e-Kitap Siteleri
GÜNCEL & GLOBAL HABERLER
HOBİ KÖŞESİ
İndirilecek Belgeler
Kitabımı Yayınlatmaya Başlamadan Önce Neler Yapmalıyım?
Kitabımı Yayınlattıktan Sonra Sahip Olacağım Haklar Nelerdir?
Kitabımın Ebatlarını, İç sayfa ve Kapak tasarımını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Fiyatını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Yayın Sürecinde Karşılaşabileceğim Yasal Prosedürler Nelerdir?
KİTAP & YAYIN DÜNYASINDAN HABERLER
Kitap Ebat ve Fiyatları
Kısaca e-Yayıncılığın Tarihçesi
Online Kitap (Avantajları & Yenilikleri)
Piyano & Gitar Müzik yapma Sayfası
ŞİMDİ YAYINLAMAK İSTİYORUM
YAYINLANMIŞ MAKALELER
Yazarın Telif Hakları
YAZARLARIMIZ

Tüketim Kültürünün Yeni Yüzü

Tüketim Kültürünün Yeni Yüzü
Ücretsiz (eKitap)
Author:
Genres: Akademik, Eğitim / Okul Kitapları, Sosyal Bilimler
Publisher: e-Kitap Projesi
Publication Year: 2023
Format: (eKitap)
Length: Türkçe, 21 x 29 cm, 176 sayfa
ISBN: 9786258196344
Rating:

ELAZIĞ ÖRNEĞİ

Tüketim kültürü, toplumsal ilişkilerin tüketim ilişkileri çerçevesinde anlam kazandığı bir kavramı ifade etmektedir. Nesnelerin bireysel ihtiyaçların büyük bir çoğunluğunu karşılaması, bu süreci doğurmuştur.

E-Kitabımı Nasıl Okuyacağım?

E-Kitabımı Nasıl Satın Alacağım?

About the Book
Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

KATEGORİLER:  SOSYAL BİLİMLER / TOPLUMBİLİM  /  TÜKETİM KÜLTÜRÜ

ANAHTAR KELİMELER {Keywords}Tüketim Kültürünün Yeni Yüzü, Elazığ Örneği, Metin Gültekin, Sosyal Bilimler, Toplumbilim, Sosyal Bilimler

 

ÖNSÖZ

Tüketim kültürü, toplumsal ilişkilerin tüketim ilişkileri çerçevesinde anlam kazandığı bir kavramı ifade etmektedir. Nesnelerin bireysel ihtiyaçların büyük bir çoğunluğunu karşılaması, bu süreci doğurmuştur. Yani toplum içindeki bireylerin birbirleriyle olan dayanışma gereksinimleri nesneler tarafından ikame edilir olduğunda, toplumdaki sosyal bağların gereksizleşmesi gündeme gelmiştir. Buna bağlı olarak toplumsal ilişkilere anlam veren değerler alanının üretimi, kişiler arası ilişkiler bağlamından çıkarak, kişilerle nesneler arası ilişkiler sürecine aktarılmış olmaktadır. Bu süreçte her nesne belli düzeyde sosyal anlamla yüklenmiş olmaktadır ve nesneler topluca, sosyal statü alanıyla denkleşerek, toplumsal gereksinimlerin yani toplumsallığın karşılanması bağlamında yapılanmış olmaktadır. Artık nesneler tekil anlamlarında çıkarak, tıpkı toplumsal sistem gibi bir nesneler sistemi olarak anlam kazanmıştır. Tüketim bu bağlamda, sosyal bir etkinliktir ve yeni bir toplumsallığın biçimi olarak tüketim toplumunun doğasını ifade etmektedir.

Tüketimin bir toplumsal ilişki biçimi olarak gelişmesinde, ürün bolluğunun mevcudiyeti temel olmakla birlikte, nesnelerle ilişkinin toplumsal bir nitelik kazanmasında tarihsel koşulların da özel bir yeri bulunmaktadır. Bunlar Batı toplumlarında ortaya çıkan modernizmi ve kapitalizmi üreten koşullardır. Günümüzde küreselleşmeyle beraber modernizm, kapitalizm ve tüketim kültürü artık her yerdedir.

Bu çalışma, sözü edilen bu dinamikler ve gelişme süreci bağlamında, ülkemizde ve özel olarak araştırma alanında görülen değişimi ele almayı amaçlamaktadır. Çalışma öz olarak, genel anlamda tüketim kültürünün alanımızda yerleşmekte olan bir olgu olduğunu göstermiştir. Özellikle bireysel eğilimler alanında açık bir tüketimci yönelim gözlenmiştir. Ancak gelir düzeyinden kaynaklanan kısıtlamalar ve geleneksel değerlerin yoğun etkisi tüketimin özgün biçimiyle bir ilişkiler biçimi yaratmasında kısıtlayıcı rol oynamışlardır. Azgelişmişliğe özgü bu dinamikler, tüketim kültürünü Batıya özgü bireysel anlamından uzaklaştırarak, toplumsal değerlere dayalı ilişkilerin içinin boşalmasına ve nesnelleşmesine tekabül eden özel bir kültürel görünüm yaratmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

1. TEORİK ARKAPLAN

1.1. Modernite ve Modern Toplum

1.2. Sanayileşme ve Kapitalizm

1.3. Tüketim Kültürünün Oluşum Süreci

1.4. Tüketim Kültürü

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

2.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı

2.2.Araştırma Yerinin Seçilmesi

2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi

2.4.Araştırmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler

3. ELAZIĞ’DA TÜKETİM KÜLTÜRÜ: BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

3.1. Kültürel ve Ekonomik Ortam

3.2. Görüşülenlere Ait Temel Özellikler

3.2.1.Tüketim ve Gelir

3.2.2.Tüketim ve Cinsiyet

3.2.3.Tüketim ve Yaş

3.3. Araştırma Alanına Ait Bazı Yapısal Görünümler

3.4. Tüketimin Ekonomik Altyapısı

3.5. Değişen Tüketim Kalıpları

3.6. Tüketimin Kültürel Görünümleri

3.6.1.Tüketimin Psikolojik Bağlamı

3.6.2.Tüketimci Eğilimler

3.6.3.Tüketim Nesneleriyle Kültürel Etkileşim

3.7.Katalizörler

3.7.1.İndirimli Satışlar

3.7.2.Promosyonlar

3.7.3.Kredi Kartları

3.8.Nesnelerle Etkileşimin Toplumsal Bağlamı

3.9.Moda ve Kimlik

3.10.Tüketim ve Kitle İletişimi

3.10.1.Reklam

3.10.2.Televizyon

3.11.Tüketimci Eğilimler Bağlamında Toplumsal Yapının Görünümü

3.12.Tüketim ve Yaşam Tarzı

3.12.1.Tüketim ve Boş Zamanlar

3.13.Tüketime Atfedilen Toplumsal Yaklaşımlar

3.14.Tüketim ve Siyasal -Toplumsal Sonuçları

SONUÇ

KAYNAKLAR

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm e-kitapların telif hakları e-kitap projesine aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

About the Author
Metin Gültekin

Metin GÜLTEKİN, 1972 yılında Elazığ, Ağın ilçesi Altunayva Köyünde doğdu. 1990 yılında başladığı Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji lisans eğitiminin ardından, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yaptı. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ndeki Yardımcı Doçentlik görevinin ardından (2003-2013), şu anda Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.

İLETİŞİM:

E-posta: mgultekin@firat.edu.tr

"E-Kitap Projesinde yayınlanan tüm eserlerin telif hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde kopya edilemez veya yasa dışı yollarla çoğaltılamaz. Yayınlanan Tüm Elektronik & Basılı kitap, materyal ve eserlerin, indirmeler, ve ticari satış hakları ekitap projesine aittir." e-Kitap Yayıncılık & Cheapest Books: " *E-Kitap Yayıncılık ve *Chapest Books, E-Kitap Projesi'nin yan kuruluşudur.."