E-KİTAP PROJESİ®

~ TÜRKİYE'NİN e-KİTAP PROJESİ ~

POPÜLER KİTAPLAR

Diğer Arama Sonuçları...

Generic selectors
Başlıkla Eşleşenler
Başlıklarda Ara
İçeriklerde Ara
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bilimsel Makaleler – Murat Ukray
Bir Kitap, 10 Ağaç!
E-KİTAP HAKKINDA
e-KİTAP OKUMA KILAVUZU
e-Kitap Projesi (Yeni Gelişmeler & İleri Teknolojiler - Editoryal)
e-KİTAP SATIN ALMA KILAVUZU
e-Kitap Teknolojileri & Haberleri
e-Kitap Yayınlamak?
En İyi e-Kitap Siteleri
GÜNCEL & GLOBAL HABERLER
HOBİ KÖŞESİ
İndirilecek Belgeler
Kitabımı Yayınlatmaya Başlamadan Önce Neler Yapmalıyım?
Kitabımı Yayınlattıktan Sonra Sahip Olacağım Haklar Nelerdir?
Kitabımın Ebatlarını, İç sayfa ve Kapak tasarımını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Fiyatını Nasıl Belirlemeliyim?
Kitabımın Yayın Sürecinde Karşılaşabileceğim Yasal Prosedürler Nelerdir?
KİTAP & YAYIN DÜNYASINDAN HABERLER
Kitap Ebat ve Fiyatları
Kısaca e-Yayıncılığın Tarihçesi
Online Kitap (Avantajları & Yenilikleri)
Piyano & Gitar Müzik yapma Sayfası
ŞİMDİ YAYINLAMAK İSTİYORUM
YAYINLANMIŞ MAKALELER
Yazarın Telif Hakları
YAZARLARIMIZ

Кримінальна Відповідальність за Забруднення або Псування Земель в Україні: `Монографія`

Кримінальна Відповідальність за Забруднення або Псування Земель в Україні: `Монографія`
Ücretsiz (Free)
Author:
Genres: Akademik, Eğitim / Okul Kitapları, Hukuk
Publisher: e-Kitap Projesi
Publication Year: 2021
Format: (ePUB & PDF)
Length: (eKitap) Ukraynaca, 250 sayfa
ISBN: 9786257287531
Rating:

In the monograph, which is the second in Ukraine on this topic (the first monograph - Shulga A.М. Criminal law protection of land from pollution or damage: monograph. Kharkiv: NikaNova, 2013. 256 p.)

E-Kitabımı Nasıl Okuyacağım?

E-Kitabımı Nasıl Satın Alacağım?

About the Book
Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 

KATEGORİLER: (Akademik, Hukuk), {Uluslararası Hukuk / Kriminal Hukuk}

ANAHTAR KELİMELER {Keywords}Hrihoriy Krainyk. Criminal Law. Penal Law. Ukrain Criminal Law. A Monograph. Monografia

 

Кримінальна Відповідальність за Забруднення або Псування Земель в Україні: Монографія

Міністерство освіти і науки України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Крайник Г. С.

Hrihoriy Krainyk

 

Criminal Liability for Pollution or Damage to Lands in Ukraine:

A Monograph

 

Харків

«Друкарня Мадрид» 2019

Наукове видання

 

 

 

 

У монографії, що є другою в Україні за вказаною темою (перша монографія – Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: монографія. Харків : НикаНова, 2013. 256 с.), досліджені питання кримінальної відповідальності за забруднення або псування земель (ст. 239 КК України). Багато питань відповідальності за забруднення або псування земель досі у науці кримінального права вирішено спірно, наприклад, питання родового об’єкту, предмету забруднення або псування земель, суспільно небезпечного діяння та суспільно небезпечних наслідків забруднення або псування земель, засобів вчинення злочину, суб’єктів злочину тощо. Автор розглядає ці спірні питання застосування ст. 239 КК України та пропонує їх вирішення.

Проаналізовано елементи складу злочину: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону, суб’єкт злочину, а також види покарань та інші кримінально-правові наслідки щодо ст. 239 КК України.

Запропоновано удосконалення положень ст. 239 КК України «Забруднення або псування земель»; ст. 53 «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель» та ст. 73 «Засмічення лісів відходами» Кодексу України про адміністративні правопорушення; ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та ст. 1 Закону України «Про охорону земель».

Видання розраховане на науковців, студентів юридичних вищих навчальних закладів, суддів, працівників правоохоронних органів та читачів, які цікавляться кримінальним правом України.

* * *

In the monograph, which is the second in Ukraine on this topic (the first monograph – Shulga A.М. Criminal law protection of land from pollution or damage: monograph. Kharkiv: NikaNova, 2013. 256 p.), іnvestigated issues of criminal liability for pollution or damage to lands (Article 239 of the Criminal Code of Ukraine). Many issues of liability for land pollution or damage are still controversial in the science of criminal law, for example, the issue of the generic object, the subject of land pollution or damage, socially dangerous acts and socially dangerous consequences of pollution or damage of lands, means of crime, subjects of crime etc. The author considers these controversial issues of application of Art. 239 of the Criminal Code of Ukraine and proposes their solution.

The elements of the crime are analyzed: the object, the objective side, the subjective side, the subject of the crime, as well as the types of punishment and other criminal consequences under Art. 239 of the Criminal Code of Ukraine.

It is proposed to improve the provisions of Art. 239 of the Criminal Code of Ukraine "Pollution or damage to land"; Art. 53 "Damage and pollution of agricultural and other lands" and Art. 73 "Littering of forests with waste" of the Code of Ukraine on Administrative Offenses; Art. 1 of the Law of Ukraine "On state control over the use and protection of land" and Art. 1 of the Law of Ukraine "On Land Protection".

The publication is intended for scholars, students of law schools, judges, law enforcement officers and readers interested in the criminal law of Ukraine.

 

Содержание Книги

Зміст

Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель в Україні: монографія
Вступ
Розділ 1. Об’єкт та предмет забруднення або псування земель
1.1.    Предмет забруднення або псування земель
1.2.    Безпосередній об’єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди
1.3.    Видовий, родовий та загальний об’єкти забруднення або псування земель
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Об’єктивна сторона забруднення або псування земель
2.1.    Суспільно небезпечне діяння
2.2.    Суспільно небезпечні наслідки
2.3.    Інші ознаки об’єктивної сторони забруднення або псування земель
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Суб’єктивні ознаки забруднення або псування земель
3.1.    Суб’єкт забруднення або псування земель
3.2.    Суб’єктивна сторона забруднення або псування земель
Висновки до розділу 3
Розділ    4. Кримінально-правові наслідки забруднення або псування земель
4.1.    Покарання за забруднення або псування земель
4.2.    Інші кримінально-правові наслідки забруднення або псування земель
Висновки до розділу 4
Висновки
Додатки.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede yayınlanan tüm e-kitapların telif hakları e-kitap projesine aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır..

About the Author
Hrihoriy Krainyk

Corriculum vitae of Hrihoriy Krainyk

Krainyk Hrihoriy was born on August 16, 1982 in Ukraine. In 2000 he graduated with a gold medal from Marganetsk Secondary school # 2 with advanced study of English. In 2005 he graduated with honor from the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry in the specialty «Law», received the qualification of a lawyer-specialist.
Krainyk Hrihoriy is a Candidate of Law (the dissertation on PHd level in Law) since 2012. Ніs dissertation on PHd level in Law іs «Criminal responsibility for the violation of the rules of safety while fulfilling risky jobs» was defended on October 11, 2011 in the specialized academic council D 64.086.01 of the National University “Yaroslav Mudry Law Academy of Ukraine”, Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine.
His experience of scientific-pedagogical work in higher educational establishments - more than thirteen years, including at the Yaroslav Mudry National Law University (after renaming - the National University “Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry” and later - the Yaroslav Mudry National Law University) - more than twelve years (2007-2020, as assistant of the Department of Criminal Law № 1 of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry (77 Pushkinskaya St., Kharkiv). During which he received three thanks from the Rector of the University - Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor Tatsiy V.Ya.: in 2011 and 2019 - for his active participation in development of physical culture and sports at the University (11-time champion of University in table tennis), in 2016 - for diligent work, high professionalism, Krainyk Hrihoriy was a Winner of the Yaroslav Mudry Award. Nomination 1: “Outstanding Achievements in Law Research”, November 2017.
From 2013 to 2015 he also worked as a researcher at the Laboratory for Preventing and Combating Corruption at the the Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems National Academy of Legal Sciences of Ukraine (49 Pushkinskaya St., Kharkiv). During his work, he received a letter of thanks and a diploma from the Director of the said Research Institute - Professor Borisov V.I. for diligent work and high professionalism.
Krainyk Hrihoriy received a certificate confirming a sufficiently high level (B2) of English proficiency in September 2018.
From the 1 of September, 2020 to this day - Associate Professor of the Department of Criminal Law disciplines and Аdministrative Law of Kharkiv University (Kharkiv, Ukraine).
Krainyk Hrihoriy have more than 160 publications, more than 140 of which are scientific (33 of which are in professional journals of Ukraine (without co-authorship 19), including scientific papers published in national and international peer-reviewed professional journals and 16 educational and methodical character. H-index = 7 (may, 2021). His most important articles:
1. Kraynik Н. S., Pороva S. M., Vakulovych E.V. Problems of transplantation of human organs and other anatomical materials and directions of their solution in Ukraine. Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 3. Р. 457-461. URL: http://wl.medlist.org/2019_03_26/ Scopus.
2. Vilchyk T. В., Krainyk Н. S., Shandula O. O. Legal enforcement and development directions of health law in Ukraine. Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 4. Р. 692-696. URL: http://wl.medlist.org/2019_04_36/ Scopus.
3. Dunaieva T. Y., Krainyk Н. S. Determination of the initial moment of life of a person in Ukraine. Georgian medical news. 2020. № 1. Р. 169-174. Scopus.
4. Крайник Г., Семенихин И., Сидоренко О. Отдельные правовые и медико-социальные аспекты реализации права на жизнь и эвтаназию в Украине. Georgian medical news. 2020. № 3. С. 134-139. Scopus.

About him at Google Academy - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5gHQVqUAAAAJ
E-mail : vip.kraynik@ukr.net ; ORCID 0000-0001-7018-7710.

"E-Kitap Projesinde yayınlanan tüm eserlerin telif hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde kopya edilemez veya yasa dışı yollarla çoğaltılamaz. Yayınlanan Tüm Elektronik & Basılı kitap, materyal ve eserlerin, indirmeler, ve ticari satış hakları ekitap projesine aittir." e-Kitap Yayıncılık & Cheapest Books: " *E-Kitap Yayıncılık ve *Chapest Books, E-Kitap Projesi'nin yan kuruluşudur.."